Fra nul til 100 % opladt

 - Om at forebygge stress og udbrændthed.

 

Hvis dine nyrer var et mobil-batteri, hvor mange procent ville de så være opladt lige nu?

Fra fødslen grundlægger nyren den energi, der bestemmer, hvor stærk din konstitution er – altså hvor megen modstandskraft du har i forhold til f.eks. kulde, træk, stress m.m.

Den energi bliver aldrig større end den du er født med. Gennem livet enten forbruger du af den eller også holdes den ved lige.

Nyrens psykiske aspekt er VILJESTYRKE - for lidt eller for megen viljestyrke tapper nyrens ”batteri” lige meget - men alt for ofte driver vi rov på denne styrke. Derfor er det så super vigtigt at kende til de advarselssignaler, din egen krop fortæller dig, så din balance, fysisk som mentalt, forbliver god og med et dejligt overskud hver dag.

Foredraget handler om:

At blive bedre til at afkode kroppens forskellige signaler, som ikke umiddelbart forbindes med stress eller udbrændthed, så du i tide kan tilføje de ændringer, der skal til i din hverdag for at bevare eller generhverver din sundhed optimalt.

Indhold:

 • At forstå samspillet mellem indre og ydre stressbelastning og vitalitet
 • Symptomer på lav nyre-energi og hvordan de spottes
 • Sådan genoplades ”batterierne”- hvad gør jeg?

Det får du med dig:

Ny viden og indsigt du straks ville kunne bruge i din hverdag.

 

Foredrag: FRA HJERNE TIL HJERTE

- Find din Autentiske styrke

 

Opnå følelsesmæssigt bevidsthed og find ind til din Autentiske styrke.

Få større indsigt i sammenhængen mellem dine tanker, følelser og kropsfornemmelser og dine måske ubevidste handlinger. Det giver dig mulighed for at ændre på uhensigtsmæssige mønstre som f.eks. at behage, altid at stile mod det urealistiske perfekte, mindre gode spise- eller arbejdsvaner, jalousi m.m.

Bag disse mønstre findes den Autentiske styrke, som rummer kærligheden og tilliden til at vide ”JEG ER GOD NOK” og værd at elske.

Skabelsen af Autentisk styrke konfronterer dig med de mest usunde sider af dig selv. De sider som skaber dårlige tanker og følelser i dig, f.eks. bebrejdelse, kritik, misundelse, kontrol osv.

Foredraget handler om:

Indblik i nye iagttagelser og nye strategier til at gå aktivt og ansvarsbevidst ind i at genfinde den Autentiske styrke og derved at kunne stå styrket og stærkt i sig selv. Indhold:

 • Hvad er Autentisk styrke
 • At se på følelser som vigtige budskaber både fysisk og mentalt
 • At turde at se ind ad og lave forskellige øvelser
 • Forskellige flugtmønstre
 • Metoder til at anvende i daglig praksis

Hvad får du med dig?

 • Viden og forståelse af samspillet mellem din krops egne fysiske og mentale signaler
 • Redskaber til at turde være i ”følelsernes vold”
 • Blod på tanden til at forblive Autentisk - ”Din egen bedste ven”